ساعت دیواری

ساعت دیواری 5154A
دارای رنگ بندی متنوع